חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

התחדשות עירונית לאורך תוואי מסילת הברזל

ספטמבר 2007

מוטי קפלן, אדר' ייערה רוזנר

 

מוטי קפלן

תכנון מתאר וסביבה

עמיר בלבן

וינר סינגר אדריכלים

תוכן העניינים

1. מבואות

2. מתודולוגיה

2.1 מבנה כללי של העבודה

2.2 חלוקה למקטעים

3. הגדרת גבולות העבודה

3.1 אזור ההתייחסות

3.2 תחום התכנית המוצעת

4. ניתוח מצב קיים

4.1 שימושי קרקע

4.2 מבט סטטוטורי כללי

4.3 תחבורה

4.4 מצב תכנוני

5. חלוקה למקטעים

5.1 מקטע א' – מתחם הרכבת

5.2 מקטע ב' – רחוב הרכבת

5.3  מקטע ג' – צומת אורנים

5.4 מקטע ד' – מעגלי יבנה – תלפיות

5.5 מקטע ה' – בית צפפא

6. עקרונות תכנון

שיתוף
Facebook
WhatsApp