Search
Close this search box.

פארק המסילה בספרות

סיפור פארק המסילה כפי שמשתקף בספרות בת ימינו
  • קסם ירושלמי
  • ירוקים זועקים
  • אקדמיה וקהילה

 

פארק המסילה באקדמיה

  • יואב רוטשילד
  • נעה שבדרון (אנגלית)