חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

3.3 מקטע ג' – צומת אורנים

 3.3.1 תאור כללי

צומת אורנים מהווה נקודת מפגש של מספר צירי תנועה – רחוב עמק רפאים, רחוב בן זכאי, פייר קניג, אלעזר המודעי, רחוב

יהודה, ורחוב הרכבת, המוביל תנועה ממנו לכיוון דרך בית לחם.

כמו כן מהווה הצומת את המחבר בין מספר מקטעים עירוניים – שכונת בקעה ממזרח ובגבולה מבני חינוך וציבור, וכן מספר מבני מגורים, המושבה היוונית וקטמון הישנה מצפון, גוננים ומקור חיים מדרום מערב, ותלפיות, השולחת אל הצומת "אצבע" תעשייתית בדמות רחוב פייר קניג ותחנת הדלק אורנים.

כיום המפגש אינו מוסדר. מערך התנועה אינו מתואם עם תנועת הולכי הרגל באופן מיטבי, ולא עם המסחר והמגורים שבסמוך לצירי התנועה. מתחם הצומת כולל שטחים פתוחים ומוזנחים רבים, כעין "שטחי ביניים", שייעודם אינו ברור.

4.3.2 שימושי קרקע

מתחם מעורב הכולל שטחים פתוחים נרחבים, מופרים ברובם. השטחים הבנויים במתחם משמשים בחלקם למגורים, וכוללים בעיקר מבנים בעלי ארבע קומות ומעלה. כמו כן כולל המתחם מספר מבני חינוך ודת וכן מוקדים מסחריים הכוללים את מתחם תחנת הדלק והמוקדים המסחריים הסמוכים אליו, המשתלה, וחנות לממכר אופניים וציוד הקשור ברכיבה.

 מתחם צומת אורנים כולל שטחים פתוחים נרחבים, בחלקם סמוכים למבני ציבור. שטחים אלה מהווים פוטנציאל לתכנונה המחודש של הצומת בשלב ב'.

 4.3.3 מיפוי סטטוטורי

מצבו הסטטוטורי של אזור צומת אורנים אינו ברור ככלל השטח מורכב מרצועות דרך רחבות ומאזורים המיועדים למגורים. עם זאת, ניכר כי קיימת עמימות תכנונית, ולא ניתן לזהות מגמה מובהקת. כן יש להדגיש את חשיבותה של הצומת כ"מפרק" המקשר בין רצועת הפנאי והנופש המתוכננת מצפון לשטחים הפתוחים ושכונות המגורים (ראה סעיף הבא) שמדרום.

4.3.4 ניתוח תחבורתי

תכניות בהתהוות ומגמות תכנון

צומת אורנים עתידה להוות מרכז תחבורתי סואן.

א.      חציית תוואי הרכת הקלה – מעבר מכיוון רחוב יוחנן בן זכאי בואכה עמק רפאים

ב.      כביש 34 המתוכנן עתיד להתנקז לצומת ובה להתפצל למספר צירים מקומיים

ג.       רחוב פייר קניג (ראה בסעיפים הבאים) עתיד להפוך לשדרה מרכזית, וגם כיום מתפקד כעורק תחבורה המקשר את אזור התעשייה בתלפיות לעיר, מגיע אף הוא לצומת אורנים

תוואי הכבישים המדויק עדיין אינו ברור וכן ההיגיון התחבורתי המנחה את הקר והמשכיות זרימת הרכבים.

כן קיים חוסר בהירות בנוגע לעתיד הצומת ככיכר עירונית, המהווה מחבר בין אזורי העיר המתפתחים.

 

4.3.5 מתווה תכנוני ראשוני

צומת אורנים משמשת כיום בעיקר למעבר תנועה מוטורית. הצומת כוללת שטחים פתוחים נרחבים, וברדיוס הסמוך אליה מספר מבני חינוך וציבור.

המלצות תכנון:

א.      יצירת כיכר עירונית – מסחרית במרכז הצומת, המתקשרת למתחם גוננים – תלפיות ממערב ולרחוב הרכבת ממזרח

ב.      הסדרת דופן מובהקת – מסחרית, ציבורית לצומת

ג.    הסדרת מעברים נוחים ומזמינים המקשרים בין מבני הציבור הסמוכים (בתי הספר פלך, אפרתה, גאולים, שטינזלץ, גני הילדים, בתי הכנסת, אולפן עציון) לכיכר המרכזית

ד.      יצירת קשרי תנועה, מבט ותוכן אל השטחים הפתוחים והציבוריים הכלולים שמדרום מזרח לצומת

ה.      תכנון תחבורתי לנוכח שינויים עתידיים

שיתוף
Facebook
WhatsApp