חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

3. הגדרת גבולות

לעבודה שלפנינו נקבעו שתי רמות התייחסות:

רמה א' – תחום התייחסות – מהיותה תכנית אורבנית, העוסקת בשיקום עירוני, אין כוונת התכנית לשקם את השטח בתחומה בלבד. התכנית רואה בעצמה מנוף להתחדשות עירונית של כלל האזור – שכונות המגורים הסמוכות, אזורי התעשייה, מערך התחבורה האזורי.

 

רמה ב' – לב התכנית – זהו האזור אליו תתייחס התכנית בצורה פרטנית (קנה מידה של 1:1000. בתחום התכנית תיערך בדיקה סטטוטורית מפורטת, בדיקת מיפוי מצב קיים, וכן יוצעו תיקי פרויקט רלוונטיים, הכוללים תכנון מפורט. 

3.1 תחום ההתייחסות

ניתוח מורפולוגי

ניתן לחלק את דרום מערב ירושלים לשני אגני ניקוז – אגן נחל רחביה ואגן נחל רפאים. ביניהם רכס הררי גבוה הוא הרכס ה"מרכזי" של העיר הכולל שורת פסגות – רחביה – שד' הנשיא – פלמ"ח – שי" עגנון ועד גבעת גונן.תחום ההתייחסות של התכנית הינו אגן עמק רפאים, התחום מצפון על ידי ה"רכס המרכזי" – הוא קו פרשת המים העירוני, ומדרום מזרח על ידי רכס גבעת התנ"ך –  אבו-טור – תלפיות – גבעת המטוס – גילה.

 

שני הרכסים נפגשים בנקודה המזרחית של הפרוייקט ויוצרים אגן מובהק, הוא אגן הניקוז של נחל רפאים. תחום ההתייחסות בעבודה זו כולל את חלקו המזרחי של האגן, הוא החלק המבונה – האורבני. עם זאת יש לשים דגש על הקשר של הפרויקט שיתהווה לאורך תוואי המסילה בחלקה האורבני, לפארק המטרופוליני ומערכת השטחים הפתוחים שממערב.

 

גישה תכנונית

תחום ההתייחסות של התכנית הינו רחב, וכולל שכונות מגורים, אזורי תעשייה, שטחים פתוחים, מבני ציבור – מקטע עירוני על כל המשתמע מכך. אין בכוונת התכנית המוצעת לתכנן את המקטע העירוני כולו. עם זאת ההתרחשות שלאורך תוואי המסילה אמורה ליצור מוקד אורבני המשרת את האזורים הסמוכים ומקושר אליהם בצורה מיטבית, וברמות השונות:

 

1.      מבני ציבור, שטחים פתוחים, צירים ירוקים, נקודות גובה ותצפית, שבילי אופניים והולכי רגל, מוקדים עירוניים – כל אלה מהווים פוטנציאל לקשר בין ההתרחשות העתידית לאורך תוואי המסילה לבין המקטעים האורבניים הסמוכים אליה

 

2.    תכניות ומגמות תכנון – יבחנו וילקחו בחשבון תכניות קיימות או כאלה הנמצאות בשלבי התהוות שונים בתחום זה. צרכיהן הפרוגרמתיים, מערך התחבורה המוצע בתחומן, השטחים הפתוחים, מבני הציבור, והקשר האפשרי שלהם אל המהלך שיתוכנן לאורך מסילת הברזל.

 

3.2 לב התכנית

לב התכנית כולל את תוואי המסילה ואת השטחים הפתוחים הצמודים אליו. כמו כן נכלל בתחום זה הבינוי הסמוך לתוואי המסילה
ועד לקו הדרך הראשון המקביל אליה (ראה איור מצורף), כן עשויים להיכלל בתחום התכנית מבני ציבור ושטחים ציבוריים סמוכים.
 

 

השטח המוגדר כלב התכנית יחולק למקטעי תכנון, תוצע גישה תכנונית כוללת וכן יוצעו סידרה של תיקי פרויקט, בקנה מידה משתנה, לאורך תוואי המסילה. ועל פי החלוקה המוצעת למקטעי תכנון.

שיתוף
Facebook
WhatsApp