חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סדנת התושבים – עקרונות לתכנון פארק המסילה

במסגרת הסדנה לתכנון פארק המסילה ניסחו התושבים עקרונות לתכנון הפארק. אנו מביאים בפניכם את העקרונות שהתקבלו על ידי כל התושבי פה אחד. נציין כי בכוונתנו לערוך מפגשים נוספים על מנת לנסח יחד חזון ומפה סכמטית. פרטים על המפגשים יפורסמו כאן בבלוג.

עקרונות לתכנון:

 

  1. תכנון הפארק לפרטיו ועל שימושיו השונים יעשו תוך שיתוף ציבור מלא של כל תושבי השכונות הנושקות    לתוואי פסי הרכבת תוך שימוש בעקרונות תכנון ופיתוח בר קיימא.
  2. הפארק ישתרע החל מגבעת התנ"ך הסמוכה לתחנת הרכבת הישנה בואכה שכונת בקעה והמושבה    הגרמנית, דרך גוננים, מקור חיים ובית צפאפא ועד לתחנת הרכבת החדשה במלחה, נחל רפאים והמשך רציף הפארקים המטרופוליניים המתוכננים.
  3. יש להתייחס למסילת הרכבת הישנה כאלמנט לשימור וכגורם בעל השפעה מעצבת: ציר הבסיס של הפארק, מורכב מציר של תחבורה נקיה – שביל אופניים והולכי רגל. 
  4. הפארק נועד לחבר ולקשר באמצעות רצועה ירוקה בין האוכלוסיות השוכנות לאורך הפארק ולחלקי העיר השונים. 
  5. הפארק ימלא צרכים של פנאי, נופש, תרבות וחינוך עבור האוכלוסייה בעיר ירושלים ולמבקריה.
  6. הפארק ברובו יהיה שטח ציבורי פתוח, ללא בינוי, ויפותח תוך שמירה על נגישות מרבית.
  7. הפארק ישמור וישקם ערכי טבע באזור בהם ציפורים, פרפרים, חי וצומח, ויצור נקודת מפגש בין האדם לטבע.
  8. סוגיית המים ושיקום נחל רפאים מחייבת התייחסות מקצועית ומעמיקה במהלך תכנון הפארק.
  9. הפארק לא ישמש כעורק או כציר לתחבורה ממונעת. באין תחליף – תישקל האפשרות להשתמש בתוואי המסילה הקיים כנתיב לרכבת קלה, בכפוף לשיתוף ציבור האמור בסעיף 1 
  10. יש להנחות את תכנון החלקות המצרניות ובהם השטחים הפתוחים בזיקה לפארק המסילה.
שיתוף
Facebook
WhatsApp