חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מנהל תוכנית הציפוף: לא באנו להטעות את התושבים

אנו מביאים בפניכם את תשובת גדעון הוכפלד, מנהל חברת יעדים המתכננת את ציפוף השכונה, למכתבו של יו"ר הוועד ד"ר קימי קפלן. בנוסף, אנו מפרסמים את תשובתו של קפלן להוכפלד.

לפני כן הודעה חשובה: ביום שני הקרוב נקיים סדר ט"ו בשבט עם תושבי השכונה בבית כנסת ברחוב מעגלי יבנה. האירוע יתקיים בשעה 19:00. הודעה מפורטת תפורסם כאן ובתיבות הדואר בהמשך השבוע.

‏31 דצמבר 2007

גוננים-226

 

לכבוד

ד"ר קימי קפלן

יו"ר הועד למען פארק המסילה

גוננים

 

א.נ.

 

הנדון: מפגש תושבים – אזור 3 – 19.12.07

מתייחס למכתבך בנדון מיום 20.12.07, אשר ממוען אלי אבל נשלח לאד' איילון ברנהרד

 

המפגש עם תושבי אזור 3 (דיירי הבניה הרוויה) שהתקיים במרכז הקהילתי בשכונכם נפתח בהקדמה של גב' דורית פרי ומר אהוד עוזיאל.  לאחר מכן עלו ודיברו, אד' אילון ברנהרד האד' קרלוס פרוס ואנוכי על הסיבות לתכנון חשיבותו ועקרונותיו, וכן על תחזית האיכלוס והפרוגרמה לצרכי ציבור כולל שטחים ירוקים. נאמר במפורש על ידי הדוברים כי מטרת המפגש, בהתאם למה שסוכם מראש, היא לשמוע את התושבים ולהבין מהם את צרכיהם, ציפיותיהם ורעיונותיהם.

 

האוירה של הדיון עד שלב זה היתה נינוחה ומכובדת.

 

ברגע שעלית לדבר, פתחת בטון תוקפני, מאשים ומזלזל כלפי יוזמי התוכנית וצוות התכנון והעברת מסר כאילו אנחנו באנו להטעות את התושבים וכל פעולתנו נגנם. מאחר ולדבריך צילמתם את נאומך, (אני תמהה מדוע צילמתם רק את נאומך ולא את הדוברים האחרים שדיברו לפניך). טוב תעשה אם תעביר לנו עתק הצילום וההקלטה כדי להיווכח כי הפתיח של דבריך היו עיניינים ולא מעליבים וכי לא הייתה סיבה לנסיון של אד' קרלוס פרוס ושלי למחות על דבריך בעת שנאמרו.

 

האד' קרלוס פרוס השתתף עד היום בפגישות עבודה ובאסיפות רבות עם תושבים ונציגיהם. אד' קרלוס פרוס משקיע בפרוייקט ההתחדשות העירונית בגוננים את נסיונו, כישרונו ושעות עבודה רבות מאד, הרבה מעבר למה שמקובל בתוכניות אחרות, וזאת בעיקר עקב העובדה שהוא רואה חשיבות רבה לתוכנית ולתהליך שיתוף הציבור.

 

עזיבתו את האסיפה נבעה מעלבון גדול שנגרם מתוכן משפטי הפתיחה של דבריך.  

 

לא אד' קרלוס פרוס, לא אני, ולא המשתתפים האחרים בצוות התכנון של תוכנית ההתחדשות בגוננים נמנעים משמיעת רעיונות, הצעות, ביקורות, מחאות ואפילו צעקות של תושבים במפגשים השונים. אבל לא אני ולא קרלוס פרוס ואני מניח כי גם לא השותפים האחרים לתוכנית, מוכנים לשמוע מנציג ציבור דברים הכפשות והאשמות, חסרות כל בסיס על כוונותינו הניסתרות כביכול, לפגוע בתושבים ובשכונה.

 

האד' קרלוס פרוס, שאר אנשי צוות התכנון, ואנוכי נמשיך בתכנון הפרוייקט, כפי שנעשה עד כה, תוך כדי שיתוף הציבור,בנימוס, במקצועיות, באחריות ובשקיפות מלאה של כל שלבי התהליך.

 

אני מאד מקוה ומאמין כי המשך התקשורת עם נציגי השכונה ותושבים יהיה באוירה טובה ועיניינית.

 

                                                                                    בברכה

 

                                                                   גדעון  הוכפלד

העתק:

אד' איילון ברנהרד – מתכנן מחוז י"ם של משהב"ש

גב' ענת צור –  ס/מנהל הרל"י

גב' דורית פרי – יועצת חברתית

אד' קרלוס פרוס – מתכנן התוכנית 

 –

8 לינואר 2008

 לכבוד

מר גדעון הוכפלד

יעדים: ניהול ויזום פרוייקטים לבניה ופיתוח בע"מ

רח' כנפי נשרים 15

ירושלים, 95464

 

נכבדי שלום רב.

 

במענה למכתבך מה-31 לדצמבר 2007, הרשה לי להצביע על כמה נקודות:

 

  1. אני מבין את רצונך לתאר תמונת מצב לפיה דיברתי "בטון תוקפני, מאשים ומזלזל", וזאת בכדי להצדיק את העובדה, העולה גם מדבריך, ולפיה עד שעליתי לדבר "האוירה היתה נינוחה ומכובדת". על הסיפא של דבריך איננו חלוקים וממילא צילומם לא היה מעלה ומוריד דבר. ובאשר לרישא אנו אכן חלוקים, אך נראה לי שאין טעם לדוש בעובדות שניתנות לצפייה בסרטון שנמצא בבלוג של הוועד למען פארק המסילה. ולמען האמת, גם זה פחות חשוב שכן מעיקר טענתי התעלמת, והיא: גם לו יצויר שדבריי היו כפי שהגדרת אותם, נכשלתם במטרה שעליה הצהרתם חזור והצהר לפיה באתם להקשיב לתושבים. במידה שהקשבה פירושה הקשבה סלקטיבית למה שנושא חן באוזניכם, אזי הדבר צריך היה להיאמר בבהירות; ובמידה שהקשבה כוללת שמיעת דברים שאינם נעימים לאוזן – אזי התנהגותו של מר פרוס היתה מבזה ומתנשאת. וכי מישהו מהתושבים עזב את המקום בעת שדיברתם, אף שתוכנם לא ערב לאוזניהם של רבים כפי שהתברר בדיון?
  2. גם דבריך לפיהם "הוכפשתם" ו"הואשמתם" בכוונות נסתרות "לפגוע בתושבים ובשכונה" איננה נכונה ותמוהה. ראה את הסרטון ואני בטוח שיושרה אישית טבעית תביא אותך להודות שאיש לא האשים אתכם בניסיון מכוון לפגוע בתושבים, אלא לכל היותר בפעולות שתוצאותיהן עלולות לפגוע בתושבים; הבדל מהותי יש ביניהם. זאת ועוד, וכי העובדה שבקטמונים יש כעת, ואני מדגיש כעת עוד לפני תוכניות הציפוף, מחסור של דונמים רבים של שטחים ציבוריים פתוחים היא הכפשה, האשמה או שמא מציאות לא תקנית על-פי החוקים שכולנו מחויבים להם? וכי קיומן של תשתיות קורסות, שלא זכו להתייחסות בדבריכם הראשונים, היא הכפשה והאשמה?
    זוהי פגיעה קיימת, וכפי שהדגשתי בדבריי היא קיימת עוד בטרם נכנסתם לתוכניות הנוגעות לשכונה, ודרישתנו היתה ונותרה שהיא תקבל מענה הולם ובכפוף לחוק.

     

    העובדה היא שבדברי הפתיחה שלכם לא נגעתם בנושאים אלה, והם חלק בלתי נפרד מהמרחב השכונתי ומחיוניותו החברתית-תרבותית-כלכלית. על קשר זה אני בטוח שיוכלו להעיד האדריכלים ברנהרד וקרלוס שבוודאי מעודכנים בכל הקשור למגמות השולטות במערב ביחס לתכנון אורבאני בשנים האחרונות. לבסוף, גם לו יצויר שהדברים האמורים נכנסים לגדר של הכפשות והאשמות, כפי שניתן להבין מרוח דבריך, קביעה שאני דוחה מכל וכל, הם עדיין בגדר "קולם של התושבים" שאותו הייתם צריכים לשמוע בסבלנות שבו שמעו אתכם ולהגיב בסוף – כפי שאכן עשה איילון ברנהרד.
  3. כפי שציינתי בדבריי באותו ערב, שכונה, כמו עיר, היא בראש ובראשונה אנשים ולא בניינים; התשתיות הן כלי שרת לאיכות חיי התושבים ולא מטרה בפני עצמה. ברוח זו, שבוודאי תסכימו עליה, אנו נמשיך ליטול חלק פעיל בכל שלבי התכנון של שכונתנו ונעמוד על זכויותיהם של אלפי התושבים שאנו להם לפה לעצב את המרחב בו הם חיים בצורה שקולה ומיטבית.

 

בכל הברכות,

 קימי קפלן, יו"ר,

הוועד למען פארק המסילה

שיתוף
Facebook
WhatsApp