חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ועדות התושבים בקטמונים החליטו: מפסיקים לשתף פעולה עם הרשויות

ביום חמישי האחרון שלחו חברי ועדת ההתחדשות העירונית בשכונת הקטמונים מכתב למהנדס העיר שלמה אשכול בו הם מודיעים על הפסקת הפעילות ושיתוף הפעולה מול הרשויות. הסיבה: משרדי הממשלה והעירייה משתמשות בתושבים כ"עלה תאנה" למה שהם מכנים "שיתוף הציבור", כאשר בפועל אין כל ביטוי לדעת התושבים בתוכניות השונות.

כזכור, ועדת התושבים לענייני שטחים פתוחים המליצה לפתח את שטח מסילת הרכבת כשטח פתוח ופארק לרווחת תושבי שכונות דרום העיר. למרות ההמלצה, באגף תושי"ה בעירייה וברשות לפיתוח ירושלים מתכננים לסלול במקום כביש.

להלן הנוסח המלא של המכתב למהנדס העיר:

לכבוד

מר שלמה אשכול, מהנדס העיר,                                                                            12.2.2008

עיריית ירושלים

ככר ספרא

ירושלים

 

נכבדי שלום רב.

 

הנידון: עצירת פעילותנו מול תהליך תכנית השלד לשכונת גוננים

 

אנו מודיעים בזאת על עצירת פעולותינו מול כל גורמי התכנון וקבלת ההחלטות המעורבים בתכנית ההתחדשות לשכונת גוננים.

אנו מפסיקים כל שיתוף פעולה ומתנגדים בזאת לתהליך תכנון השכונה, עד אשר יינתנו המשאבים והזמן, וייבנה תהליך דמוקרטי מסודר ומעמיק של שיתוף ציבור. (הצעת תקציב ותכנית עבודה כבר נמצאים על שולחנך ושולחן ראש-העירייה מזה מספר חודשים)

 

עברה למעלה משנה מאז נודע לחלקנו, תושבים המתנדבים בשכונת גוננים, על קיומו של תהליך תכנון להתחדשות וציפוף שכונתנו. כנאמנים למנדט הקהילתי, פעלנו מאז למען יצירת תהליך שיתוף ציבור אמיתי ומשמעותי סביב עתיד השכונה על כל חלקיה, רבדיה ושטחיה השונים. מאמציהם הרבים של מר כרמי אברהם, יו"ר ההנהלה, מר אבי נוריאל, מנהל המינהל הקהילתי דאז, ומר אהרון אלה, ששימש יו"ר וועדת ההיגוי לתהליך ההתחדשות, לא פרצו את חומתה הבצורה של העירייה לשם תקצוב תהליך חברתי קריטי זה, וכל שזכינו לו הוא הקצאה של יועצת חברתית מטעם משרד השיכון.

למרות החוסר בתקציב הראוי לתהליך שיתוף ציבור של ממש – החלטנו שעדיף להתחיל לעבוד – ובעזרתה המסורה והמצוינת של דורית פרי קיווינו לפעול למען שיתוף התושבים בתכנון עתידם.

 

בקיץ 2007 החל תהליך שיתוף הציבור בסדרת מפגשים פתוחים לציבור הרחב, בגיוס פעילים נוספים ובחיבור בין התושבים לועדות התכנון השונות שמפעילה חברת 'יעדים'.

אולם, למרבה האכזבה, למרות שאתם ונציגיכם הגעתם למפגשים אלו, לא זכינו לתהליך שיתוף ציבור כפי שהובטח. עד כדי כך, שממעקב מתמשך אחר תהליכים וישיבות עבודה רבים התברר שדעת התושבים איננה נשמעת ונשקלת בכובד הראש המתבקש בתהליך של שיתוף ציבור.

 

להלן כמה דוגמאות לשם המחשה:

  • לא ניתן שום תקציב ואף הבטחה לתקציב למנהל הקהילתי ליצירת תהליך שיתוף הציבור, לתהליך בחירת נציגות תושבים (כיום כולנו פועלים ללא מנדט התושבים) וליצירת תשתית מקצועית מייעצת לתושבים.
  • לא זכינו לכל התייחסות, כתובה או בעל-פה, למסמכי העקרונות שהגשנו, וזאת באף לא אחד מנושאי התכנון.
  • בכל פגישות התכנון, התושבים המשתתפים קיבלו מעמד של משקיפים בלבד. באף פרוטוקול מקצועי של פגישות אלו לא נזכרת עמדת התושבים שלא לדבר על הסתייגויותיהם.
  • דרישתנו להתייחסות למרקם החיים הנוכחי בשכונה, לאופי השכונה ולשימורה וליצירת עקרונות תכנוניים המשמרים ומקדמים אותם, לא נענתה באף פורום.
  • לא ראינו כל שינוי בהתייחסות או בתכניות הקיימות מאז החל תהליך שיתוף הציבור – למרות הגיוון והשוני שבין העמדות ועקרונות התכנון שהועלו ע"י התושבים, לבין התכנית הנוכחית של חברת 'יעדים'.
  • לא קיבלנו אף תגובה או הבטחה בכל הקשור למצב הגרוע של התשתיות הקיימות בשכונה, לדרישה לשפרן כתנאי לכל תהליך של ציפוף בשכונה, למחסור החמור בשטחים פתוחים ולהזנחה של אלה המעטים הקיימים, למחסור בתחבורה ציבורית נאותה, יעילה ואמינה, לבעיות התשתית בדרכים הקיימות ועוד.
 • דרישתנו לקבל את החזון שלכם לשכונתנו לא נענתה.

 

הגעתכם לכנסי התושבים היא אומנם מכובדת, אך בינה ובין שיתוף הציבור אין ולא כלום; זו פעולה של 'יידוע-ציבור' בלבד, ולא שיתופו בתכנון.

זאת ועוד, הכללת תושבי השכונה בישיבות התכנון כמשקיפים ולא כמשפיעים הנה חשובה לשקיפות, אולם איננה מהווה שיתוף ראוי ומתבקש של תושבי השכונה.

 

לאור מכלול הדברים האמורים, אנו מודיעים בזאת על הקפאת מגענו עם רשויות התכנון; לא ניטול חלק בישיבות ובפגישות עבודה ובוודאי שלא נשמש עלה תאנה שניתן יהיה לאחר מכן לנופף בו בטענה הנפסדת לפיה התקיים הליך של שיתוף ציבור. למען הסר ספק, אנו מצהירים כי תושבי שכונת גוננים לא היו ואינם חלק בתכנון עתיד שכונתם, וכי איננו צד בתכניות הקיימות. יתירה מזאת, אין בהשתתפותנו בישיבות השונות שהתקיימו עד כה משום הסכמה או קבלה כלשהי של ההחלטות שהתקיימו בהן.

 

אנו דורשים כי כל תכנית אב, תכנית שלד או עקרונות תכנון שינחו את ועדות התכנון יתקבלו רק לאחר תהליך שיתוף ציבור הגון, כן ואמיתי, שבו מירב תושבי השכונה ונציגיהם שותפים לעיצוב אופייה, ליצירת החזון והערכים הראויים לשימור בה, וליצירת עקרונות התכנון הנגזרים מהם.

עתיד השכונה עובר רק דרך תושבי השכונה – צעירים, קשישים, ותיקים וחדשים.

 

בברכה,

 

וועדת ההיגוי הקהילתית לעניין התחדשות עירונית וציפוף – המינהל הקהילתי גוננים

 


העתקים:

ראש העירייה – מר אורי לופוליאנסקי

גב' רות יוסף – ראש הוועדה המחוזית לתכנון

מר משה מרחביה – מנהל מחוז י-ם במשרד השיכון

מר כרמי אברהם – יו"ר הנהלת המינהל הקהילתי

הנהלת המינהל הקהילתי

גב' דורית פרי – יועצת קהילתית מטעם משרד השיכון

מר איילון ברנהרד, משרד השיכון

גב' ענת צור, הרשות לפיתוח ירושלים

מר גיא קב-ונקי, ראש ועדת התכנון המחוזית – משרד הפנים

'גוננים' – עיתון המינהל הקהילתי

שיתוף
Facebook
WhatsApp