חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

5.1 מקטע א' – מתחם הרכבת

5.1.1 תאור כללי

מתחם  הרכבת מחולק למספר תת מקטעים:

·         מתחם תרבות ובילוי מתפתח

·         גבעת התנ"ך: אתר טבע בלב העיר, הצופה אל העיר העתיקה וגיא-בן-הינום

·         אזור תחנת הדלק ומתקני הדלק

·         בית המדפיס הממשלתי ועד רחוב הלני המלכה (?)

 

המתחם ממוקם בנקודה אסטרטגית המקשרת בין אגן נחל רפאים לגיא-בן-הינום ואגן העיר העתיקה. המתחם צופה אל גיא-בן-הינום ואגן העיר העתיקה (מגבעת התנ"ך), ווכן מתקשר מבחינת תנועה ותוכן – מתחם תרבות ובילוי המתהווה במקום ומתקשר למרכזי התרבות שבגיא-בן-הינום – הסינמטק, המסעדות, המסחר ובריכת השולטן.

5.1.2 שימושי קרקע

שימושי הקרקע במתחם כוללים שטח פתוח טבעי – גבעת התנ"ך, מספר מבני ציבור (תיאטרון החאן, מרכז בגין, המעבדה), ומבנים רבים המוגדרים כ"תעשייה", הכוללים מבני שירות של הרכבת, מתחם פז, ומתקני תשתית של חברת החשמל. יש לציין כי רב המבנים המצוינים כ"תעשייה", מצויים בתהליך של שינוי, והופכים אט אט להסעדה, בילוי ומסחר. עם זאת תחנת הדלק והמתקנים הנלווים אליה, יוותרו בעינם בטווח הנראה לעין.

 

5.1.3 מיפוי סטטוטורי

המתחם מיועד בחלקו  הצפוני למבני ציבור ובחלקו הדרומי לתעשייה ותעסוקה. יעודים אלה עומדים להשתנות באופן גורף כפי שיוצג להלן (ראה סעיף 3.1.5)


5.1.4 תחבורה

המתחם ממוקם בין שני צירי תנועה מרכזיים:

·             ציר עורקי עירוני החוצה את העיר מצפון לדרום – דרך חברון, הכולל מת"צ.

·             ציר תנועה מקומי – דרך בית לחם המקשרת בין דרום העיר ומרכז העיר

בתחום המקטע מצויה צומת מרכזית  – קרן היסוד /דרך בית
לחם/דוד רמז, המהווה מחבר משמעותי למרכז העיר.

כמו כן מהווה המתחם את קצה מסילת הברזל הקיימת.


 

5.1.5 תכניות בהתהוות ומגמות תכנון

תכניתו של ארי כהן (איגרא – מלצר – כהן אדריכלים) מייעדת את עיקר השח למגורים ולתיירות התכנית מותירה את גבעת התנ"ך בשימושה בפועל שטח פתוח ואתר טבע עירוני. כן מגדירה התכנית ציר ירוק ופתוח לאורך מסילת הברזל, המאפשר קשר ותנועת הולכי רגל ואופניים


 

  5.1.6 מתווה ראשוני לתכנון

למקטע זה קיימת תכנית מפורטת בהכנה (ראה לעיל, אדר' ארי כהן) המותירה את תוואי המסילה פתוח ורציף, ובמובן זה עולה בקנה אחד עם המגמה המוצעת בעבודה זו.

 

כמו כן מותירה התכנית את גבעת התנ"ך כאתר טבע עירוני, וכנקודת תצפית וקשר אל אגן העיר העתיקה. מתחם הרכבת ובכללו גבעת התנ"ך מהווה את נקודת הקצה של התכנית המוצעת לאורך תוואי המסילה. זוהי נקודה משמעותית מבחינת הקשר של המתחם המתוכנן לאורך התוואי למקטעים עירוניים נוספים – אגן העיר העתיקה ומרכז העיר, הן מבחינת תנועה מוטורית, הולכי רגל, מבטים, וקשרים של תוכן ומהות (מתחמים תרבותיים כגון מתחם החאן, סינמטק וימין משה הממשיכים את הרצף האורבני ומקרבים אותו לעיר העתיקה מזה ולמרכז העיר ההיסטורי מזה.

 

המלצות תכנון

א.      שמירה על רציפות התנועה ברגל ובאופניים לאורך תוואי המסילה

ב.      הדגשה של גבעת התנ"ך כאתר טבע עירוני וכנקודת תצפית וקשר אל העיר העתיקה. הסדרת הגישה אל האתר

ג.       חיזוק האפשרות לתנועת הולכי רגל ואופניים ממתחם הרכבת לעיר העתיקה ולמרכז העיר ההיסטורי. האטת תנועה ומתן אפשרות לחצייה נוחה של דרך בית לחם לאורך פסי הרכבת, איזון מחודש בין  תנועה מוטורית/הולכי רגל באזור ה"תרבות" המתהווה בכיכר דוד רמז.

ד.      חיזוק האפשרות לקשרים רוחביים – חצייה של המתחם ואפשרות מבט

שיתוף
Facebook
WhatsApp