Search
Close this search box.

תמונות מיום העבודה בגינה הקהילתית

תודה לדוד מגרעין דבש על חלוקת המשימות והעבודה הקשה, תודה לכל תושבי הרחוב שבאו להושיט יד, תודה רבה ומיוחדת לילדי השכונה שאספו, גרפו, פיזרו ועבדו עד שהמשימות הושלמו. להתראות בפעם הבאה!

שיתוף
Facebook
WhatsApp