חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סיכום פגישה שנערכה עם ראשי המינהל הקהילתי גוננים

בתאריך 6.11.07  נפגשנו עם מנהל המינהל הקהילתי בגוננים, אבי נוריאל ויו"ר המינהל הקהילתי כרמי אברהם. בפגישה ביקשנו כי המינהל ימלא את תפקידו הציבורי ויודיע לתושבי השכונה באמצעות פליירים בתיבות הדואר על השינויים התכנוניים מרחיקי הלכת הצפויים בשכונה. דרשנו כי בפליירים תפורט התוכנית של הרשות לפיתוח ירושלים להקים פארק לאורך תוואי פסי הרכבת, ומנגד את תוכנית אגף תושי"ה בעירייה לסלול כביש בן ארבעה נתיבים לאורך התוואי. לצערנו, סירב מר נוריאל לבקשה בטענה כי אין למינהל תקציב.

להלן מסמך סיכום הפגישה שנכתב על ידי המינהל הקהילתי:

סיכום ישיבה שנערכה בגוננים בנושא השתתפות המתנ"ס בפעולות הועד למען פארק הרכבת אשר התקיימה ביום ג' 6.11.07 (18:00-19:00)

השתתפו: קימי קפלן, יוסי סעידוב – תושבים                  כרמי אברהם, אבי נוריאל, חיה בידני הרניק – מהמתנ"ס

התושבים:

גילו את כוונת העיריה לסלול את הכביש בתוואי הרכבת. שטחי הפנאי המיועדים לשכונה מוזנחים. הועד שהוקם למען הפארק מצא שאפשר להפוך את כל השטח מהחאן עד מלחה לפארק לתרבות ופנאי. רוצים לקדם שטח ירוק במקום הכביש. מבקשים מהמנהל עזרה לפעילות ועזרה לעצור את התכנית האופרטיבית של הסלילה. רוצים את עזרת המתנ"ס להגיע לאנשים ע"י עלון או באופן אחר. חושבים לפנות למועמדים לראשות העיריה שיצהירו על תמיכתם. מבקשים מאבי לארגן מפגש ראשי המנהלים הנוגעים לשטח כדי לייצר "קול" כלפי מהנדס העיר, אולי אחרי המפגש של המתכננים השכונתיים, באותו נושא.

תגובת הנהלת המתנ"ס:

בהרל"י מקימים ועדה לתכנון שטחים ירוקים במסגרת צוותי העבודה להתחדשות עירונית והועד למען הפארק מוזמן להצטרף. כן מבקשים במקביל מהחל"ט לעזור בידע בנושא שטחים ציבוריים ירוקים. מהמינהל דרשו מהעיריה לעצור את סלילת הכביש המתוכנן עד לסיום תכנון השלד לכל השכונה. חברי הועד למען הפארק מוזמנים להכניס חומר הסברה לאתר של גוננים. בענין שיתוף המנהלים הנוספים: מבקעה כבר הביעו רצון לשתף פעולה.

בענין הרעיון להביא לשטח הופעה של להקת ה"דג נחש" אשר מוכנים להתגייס לטובת העניין, מציע אבי לפנות לאגף תרבות של העיריה, ולבקש מימון.

חיה תדווח על מפגש המתכננים השכונתיים בנושא זה.

                                                                                      רשמה: חיה

תפוצה: נוכחים

מסמך 434

שיתוף
Facebook
WhatsApp