Search
Close this search box.

סדנת התכנון – החזון של התושבים

אנו שמחים להציג את התוצרים הסופיים של סדנת התכנון שלנו. כזכור, במהלך חצי השנה האחרונה, התכנסנו במטרה להציג את החזון שלנו, עקרונות התכנון ומפה סכמטית עבור תכנון פארק המסילה. דבר המפגשים פורסם בעיתונות המקומית, וכאן בבלוג של פארק המסילה. בסדנה השתתפו עשרות תושבים מכל שכונות העיר. בימים הקרובים נפרסם כאן את כל התוצרים, הנה החזון של התושבים:

במהלך שלושת השנים האחרונות, אנו, תושבי שכונות דרום העיר התארגנו ופעלנו להעלאת המודעות ולקידום הדיון הציבורי בנוגע לתוכניות העירייה בשכונותינו. גורל השטחים הפתוחים לאורך תוואי המסילה הישנה הסמוכה לשכונותינו ישליך עמוקות על חייהם של עשרות אלפי תושבי שכונות גוננים (קטמונים), מקור חיים, בקעה, המושבה הגרמנית, בית צפפה וקטמון הישנה, שרובן סובלות ממחסור משמעותי בשטחים ירוקים כבר היום.

אנו רואים חשיבות בשימור, תכנון ובפיתוח השטחים הפתוחים לאורך מסילת הרכבת העוברת בתוך קהילותינו כאזור תרבות, פנאי, נופש וטבע עירוני. השטחים הפתוחים לאורך מסילת הרכבת הינם מהווים פוטנציאל ליצירת מפגש קהילתי, ומתן מענה למחסור בשטחים הפתוחים בשכונות.

ייחודו של פארק המסילה הוא היותו רצועה אורכית ואצבע ירוקה מנחל רפאים ועד ללב העיר ובהיותו נגיש ומרכזי עתיד לשרת תושבים מכל השכונות בירושלים. אנו מאמינים כי יש חשיבות עצומה לשמירת הרציפות לאורך הפארק כולו. אנו מאמינים כי יש לטפח את סביבת הפארק, ואת בנייני המגורים הגובלים בו. הקישורים בין השכונות לבין הפארק יעשו באמצעות שבילי הליכה ואופניים, בפארק יתקיימו פונקציות ציבוריות כגון פעילויות חינוך, תרבות, ספורט ונופש המיועדים לכלל הציבור בכל הגילאים.

כמו כן, אנו מאמינים כי יש לשמר ולפתח את הפארק כחלק מהמערכת הטבעית של הרי יהודה. חלק מהקטעים מצריכים שיקום, בייחוד תוואי נחל רפאים, שבעברו היווה לב פועם עבור החי והצומח באזור ובכך נאפשר לתושבי העיר ליהנות ממפגש אינטימי מעמיק של האדם עם הטבע. פיתוח הפארק ותיחזוקו יעשה בהתאם לעקרונות של פיתוח בר קיימא המשלבים ככל הניתן אלמנטים אקלוגיים, בנייה ירוקה ושימוש במים אפורים.

אנו מודעים לצרכים התחברותיים של ירושלים, אולם אנו סבורים כי שטחי הפארק חיוניים יותר לפיתוחם כשטחים ירוקים. אנו מעודדים את העירייה למצוא פתרונות יצירתיים המקדמים שימוש בתחבורה ציבורית תוך שמירה על השטחים הפתוחים האחרונים של דרום העיר.

כל תכנון ופיתוח יעשה תוך שקיפות ושיתוף הציבור על ידי הצגת אלטרנטיבות הלוקחות בחשבון את הצרכים הבריאותיים, החברתיים והכלכליים של קהילותינו ושכונותינו.

אנו מצפים מן העירייה לעשות את המוטל עליה במסגרת חובתה לאיכות חיי תושבי העיר, להפוך את החזון למציאות ולהקים את פארק המסילה.

שיתוף
Facebook
WhatsApp