Search
Close this search box.

יום עבודה בגינה הקהילתית – מתחילים לשתול

עובדים ביחד בגינה הקהילתית במעגלי יבנה יום שישי הקרוב (מחר!) שעה 9:00

בתכנית: שתילת צמחי תבלין ותה ארצישראליים ליד השבילים
סדנא אקולוגית בנושא מים: גידול בעל והשקיית טל
המשך סימון השבילים
ניקוי השטח והנגשתו
תכנון משותף להמשך העבודה
חובתכם האזרחית: כיבוד קל
כלי נגינה נתראה שם, שאולי מגרעין דבש, החברה להגנת הטבע

שיתוף
Facebook
WhatsApp