Search
Close this search box.

הצטרפו ל"משמר העמק" של עמק הצבאים

אנו מפרסמים את קריאתו של רכז עמק הצבאים עוזי שמיר:

אנו רוצים להתחיל ללא דיחוי בהקמתו מחדש של "משמר העמק". אנו מצויים בפתחו של האביב ואנו מצפים לכמויות רבות של מבקרים בעמק, בעיקר בסופי שבוע.

מלבד פעולות חיזוק עדר הצבאים שאנו נוקטים עלינו לעשות ככל הניתן על מנת לשמור על הפרטים המצויים בעמק כיום. מספר רב של מבקרים הפולשים לשטח בו נמצאים הצבאים,  עלול להזיק לעדר, לגרום ללחצים קיומיים מוגברים וכתוצאה ייתכן ולא רק שהעדר לא יגדל אלא אף יצטמצם.

אנו זקוקים בדחיפות לחברים שיתנדבו להיות בעמק בשעות האור בסופי שבוע ויימנעו פגיעה בעדר. הפגנת נוכחות מצידנו תחזק את הקשר של הקהילה לעמק ואת המחויבות של כולנו להבטחת שלום הצבאים. המתנדבים, אשר ילבשו חולצות עמק הצבאים, ימנעו כניסת רכבים לשטח, שיטוט של מבקרים באזורים בהם נמצאים הצבאים, יכוונו את המבקרים לשבילים המיועדים, ידווחו על מפגעים ועוד.

פעולות אלו יתבצעו כמובן תוך סובלנות ומתן הסברים אודות העמק והצבאים והנזק שעלול להיגרם במידה וכללי ההתנהגות אינם מתבצעים. עליי מוטלת החובה בריכוז המאמץ, חלוקת הימים והשעות וכמובן השתתפות פעילה. ככל שיותר חברים יענו לקריאה, כך חלוקת זמני הפעילות תתפרש באופן נוח יותר לכולנו והנטל לא יהיה רב.

ניתן ליצור קשר במייל: [email protected]

 

תודה ובהצלחה, עוזי

שיתוף
Facebook
WhatsApp